Tahılların Depolanmasında En Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözüm Önerileri?

Depolanan ürünlerin depolama süresi içinde nitelik ve nicelik bakımından değer kaybına uğratılmadan ya da mümkün olan en az kayıpla korunabilmeleri için ürünün depolama koşulları iyi bilinmeli ve kontrol edilmelidir.

Tarımsal Ürün Silolarında Yapısal Sorunlar?

Tarımsal ürünlerin hasat sonrası bozulmadan ve herhangi bir zarara uğramadan tüketime sunulana kadar muhafazası amacıyla depolama yapılarına gereksinim vardır. Bu amaçla farklı kesit, yükseklik ve geometrik özellikler taşıyabilen depolama yapıları tasarlanmaktadır.

Tahıl Depolama Yöntem ve Süreçleri Nelerdir?

Günümüzde tahıl depolama yöntemleri çok eski zamanlardan bu yana kullanılan toprak altı kuyular, toprak üstü yığınlar ve çuvalda depolama gibi ilkel yöntemlerden silolar gibi yüksek teknolojiye sahip yöntemlere kadar değişkenlikler göstermektedir. Silolar, betonarme veya metalden yapılabilmekle birlikte günümüzde; kurulum, başka bir yere taşınabilme ve yüksek teknoloji uygulama kolaylığı gibi bir takım avantajları nedeniyle daha çok metalden olanları tercih edilmektedir. Yatay depolarda ürünün sevkiyatı yapılırken verilen zayiatlar, saklama süresince meydana gelen ısı değişimleri veya böceklenme gibi ürüne zarar veren etkenlerin en aza indirilmesi adına bilirkişiler tarafından çelik silo kullanımı tavsiye edilmektedir. Bunların yanı sıra çelik silolar, kapladıkları alan, tahıllar için optimum depolama koşulları, diğer depolama yöntemlerine göre düşük maliyet, tahıl taşıma ekipmanlarının otomasyonu ve düşük montaj maliyeti olmak üzere bir çok avantaja sahiptir.
Bu kapsamda da tahılların miktarını ve biyolojik, teknolojik, besinsel ve ekonomik kalitesini koruyacak şartlarda muhafaza etme işlemi, tahıl depolama olarak tanımlanmaktadır. Tahıllar yılın belli bir döneminde hasat edildiği ve tüm yıl boyu insan ve hayvan beslenmesinde kullanıldıkları için, bozulmadan iyi bir şekilde depolanmaları önemli bir konudur. Başlangıçtaki kalitenin mümkün olduğunca korunması ve dane kalitesi üzerinde olumsuz etkide bulunan değişimleri en aza indirgenmesi için depolama koşullarının kontrol edilmesi de ayrıca önem arz eder.
Uzun depolama süresi içerisinde depo şartlarının böcek ve akar faaliyetine uygun sıcaklık ve nem değerlerine gelmesiyle önemli tahıl kayıpları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu haşere faaliyetine bağlı olarak oluşan lokal sıcaklık ve nem artışı, solunum ve küf faaliyetini de artırmaktadır.Böcek faaliyeti 5°C sıcaklık ve yaklaşık %10 tane suyu içeriğinde yok denecek kadar düşük iken 21°C ve %13 tane suyu içeriğinde ise tüm ürüne zarar verebilecek kadar üst seviyede olabilmektedir. Sıcaklık yükseldikçe böcekler deponun serin bölgelerine göçerek zarar vermeye devam etmektedirler.
Uzun süreli depolanan ürünlerde böceklenmeden kaynaklanan hasarları engellemek amacı ile periyodik kontroller ve fumigasyon hizmetlerine ihtiyaç  duyulmaktadır. Fumigasyon, dökme veya çuvallı tarımsal ürünlerin depolanması ya da taşınması esnasında böceklenme riskine karşı, zararlıları kontrol ederek etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapılan bir ilaçlama işlemidir. Özellikle tahıl gibi tarım ürünlerinin siloda saklanması sıcak havalarda böceklenmenin yoğun olması nedeniyle geri dönüşü olmayan zararlara neden olabilmektedir.
İklim koşullarının ve zararlıların depolanan ürüne nitelik ve nicelik yönünden vereceği zararları azaltmak gerekmektedir. Bakliyat ve hububat depolarında hava sirkülasyonu çok önemlidir. Depo içerisindeki sıcaklık 15-20˚C’ yi geçmemelidir. Ortamın bağıl nemi de %60 civarında seyretmelidir. Tahılların bozulmadan depolanabilmeleri için tanenin su içeriğinin düşük olması ve depolama sırasında da bu düşük tane suyu içeriğinin korunması gerekmektedir. İyi bir tahıl depolama ve depolamanın devamlılığı için tanelerin yeterince olgun, zedelenmemiş-sağlam; tane suyu içeriğinin %14’den, yığın sıcaklığının 15°C’den ve depo atmosfer nispi nem oranın da %65’den düşük olması gerekir. Hasat sonrasında depolama esnasında taneli tahıl kayıpları iyi yönetilmiş sistemlerde %1-2 oranında; iyi yönetilmeyen sistemlerde %20-30 oranındadır. Hasadı gerçekleşmiş nemli ve sıcak tahıl, depolanmadan önce kurutulmalı ve soğutulmalıdır. Depolama sıcaklığı ve tahıl içi nem arttıkça, güvenli depolama süresi de azalmaktadır. Tahıl nemini güvenli depolama seviyesine kadar düşürmek ve tahılı 15˚C’ye kadar soğutmak, depolama esnasında böcek ve küf oluşumunun önüne geçecektir. Havalandırma sıcaklığın azaltılmasına yardımcı olan süreçlerdir. Havalandırma sistemi silo tabanına önceden açılmış beton kanalların üzerlerinin perfore sac ile kapatıldıktan sonra kanal içerisine basılan havanın perfore sac deliklerinden geçerek ürüne ulaşmasıyla işlevini gerçekleştirir. Silo kapasitesine ve depolanacak ürünün özelliğine göre özel olarak dizayn edilir.
Sağlıklı tahıl depolayabilmek için silo içi sıcaklığının ölçülmesi gerekir. Depolama boyunca tahıl mantar, kemirgen veya böcek gibi risklerle karşı karşıya olduğundan silo içi sıcaklığı belirli aralıklarda tutularak bu gibi tehlikelere karşı önlem alınmalıdır. Yüksek sıcaklık kendi kendine çoğalan canlılar için mükemmel şartlar oluşturur. Bu tür çoğalmalar daha fazla ısınma sağlar ve bu ısınma, farkedilebilir değerlerdedir. Tahıl ısısını ve nem içeriğini ölçülüp böcek istilalarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Tahıl içerisindeki ısı sensörleri, tahıl ısısının görüntülenmesine yardımcı oldukları için mühendisler tarafından tavsiye edilmektedir.

Tahıl Depolama Bilgi Kitapçığı

Mysilo tahıl siloları, silo doldurulduğunda oluşacak sabit yüklere dayanacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Doğru bir şekilde montajı yapılıp, kullanıldığında; bu depolama üniteleri, müşterilerimize uzun yıllar hizmet eder. Bayiler ve mal sahipleri gibi, kendisinin montajını yapacağı kişiler; aşağıda yazılı olan kurallara uymalıdır. Böylece, doğru montaj yapılmış olur ve uygun kullanım sağlanır.

- Montaj öncesinde; montaj kitapçıkları ve çizimler, dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Kişisel montaj deneyimleri, montaj süresinin uzunluğuna ve iş güvenliğine etki eder. Tüm cıvata deliklerinin, montaj kitapçığında belirtilen uygun cıvatalarla doldurulduğundan emin olun.

- Not: Bu kılavuzda bildirilen kural ve yöntemler, kurulan her tesisin bir parçası olarak; tavsiye niteliğinde verilmiştir. Her bir tesisin farklı özellikleri olacağından dolayı Mysilo, paket listesine göre özel açıklamalara yer vermemiştir. Kendi tesislerindeki ekipmanlara ait verileri, özel durumlara göre hazırlanmış yöntemleri elde etmek; mal sahipleri veya operatörlerin sorumluluğundadır.

- Bayi ve mal sahibi, ürünle birlikte gönderilen kitapçık /çizimdeki talimatlara uymalıdır.

ÖNEMLİ: Montaj öncesinde galvanizli sacları, kuru bir şekilde muhafaza edin. Bu malzemelerin nemli şartlara maruz bırakılmasından dolayı oluşan hasarları Mysilo kabul etmemektedir.

Detaylı Kitapçığı Görmek İçin Tıklayınız.

Mysilo’da sizlere daha iyi bir deneyim sağlayabilmek için, tanımlama bilgileriniz ve verilerinizi saklarız. Verilerinizi nasıl işlediğimizi öğrenmek istiyorsanız, lütfen buraya tıklayın.